Selectarea

01

Selectarea

Inițial selectăm domeniul și aria tematică, după un anumit criteriu și cu un anumit scop. Urmează cu formularea temei propriu-zisă și stabilim titlul sugestiv.

02

Evaluarea

Realizăm un studiu privind frecvența cu care oameni abordează și sunt influențați de temele respective. Facem o delimitarea temporală, spațială, restrângem domeniul de investigație propriu-zis și sfera de cercetări la un număr definit de unități de analiză.

03

Managementul

Stabilim structura proiectului de cercetare cu elementele generale. Prezentăm succint aceste elemente, succesiunea și ordinea logică a acestora. Stabilim termenii și principiile pentru realizarea proiectului.

04

Cercetarea

Procesul de cercetare se realizează în baza la doi factori: metodologia cercetării selectată și literatura de specialitate relevantă. Sursele sunt de încredere și se vor regăsi în fiecare postare sub formă de referință.

05

Dezvoltarea

Se manifestă prin selectarea conținutului din etapa de cercetare, aplicarea în practică a măsurilor, realizarea propriu-zisă a postărilor, exercițiilor și concluziilor de rigoare. Postările trebuie să fie ușor de înțeles și asimilat de toți utilizatori.